Försäljningsvillkor

Version 2018:1 gäller från och med den 1 november 2018.

Som konsument som handlar hos Dustin omfattas du av konsumentskyddslagen (38/1978).

1. Tillämplighet

Dustins Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Konsument – Online gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Dustin publicerade försäljningsvillkor beträffande föremålet av dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal. För företagskunder gäller Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Företag - Online.

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på Dustins webbsida utgör Dustins ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Dustins webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Generell information om produkterna på Dustins webbsida (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida. Dustin hänvisar till produktmanualen, alternativt till respektive tillverkare för mer information. För digital mjukvara hänvisar Dustin till produktförpackningen för utförlig information om vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala innehållet.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Dustins webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i euro och inkluderar moms.

Dustin äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal. Mellan Dustin och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning då det framgår vilka fraktsätt som är valbara samt kostnader för detta.

Mer information om fraktkostnad finner du här

4. Betalningsvillkor

Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på Dustins webbsida innebär ett betalningsansvar.

Betalning kan erläggas med kontokort utfärdat i Finland eller genom direktbetalning via internetbank via Aktia, Ålandsbanken, Handelsbanken, Nooa, OP-Pohjola, POP, Danske Bank, S-Pankki, Säästöpankki ja Nordea. Som kund kan du även välja betalning mot faktura eller delbetalning/konto. Sådan betalning administreras av [is Klarna AB correct] som i dessa fall ansvarar för kreditbedömning, avisering och mottagande av betalning. Notera att fordran i dessa fall kommer att överlåtas till Klarna och betalning med befriande verkan kan därför bara ske till Kklarna på det konto som anges på fakturan. Dustin förbehåller sig rätten att inte i samtliga fall erbjuda alla betalsätt. Vid betalning via faktura/delbetalning kan en kreditprövning komma att göras.

Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt Klarnas villkor för faktura och delbetalning/konto.

Mer information om våra betalningsvillkor finner du här

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Dustin accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad "Tack för din beställning" via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Dustins lager, erhåller du via e-post en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

6. Ändring

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet expedieras hos Dustin, dvs. fram till dess att du mottar en orderbekräftelse. Ändring kan ske per telefon till orderavdelningen på 030-623 85 01 eller per e-post: [email protected]. Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.

7. Leverans

En order avseende en produkt som finns i lager som mottas före klockan 15.00 en vardag expedieras i regel samma dag.

Leveranstid som anges till 1-2 dagar i webbutiken innebär att Dustin normalt kan skicka varan inom 2 dagar efter beställning. Lagerstatus "Beställningsvara" innebär att varan kan ha en längre leveranstid. Om en leverans är försenad meddelar Dustin dig om detta genom meddelande till den e-postadress du angivit. Information lämnas även om ny leveranstid. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar den nya föreslagna leveranstiden genom att kontakta Dustin på 030-623 85 01.

Din order levereras till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20 kg. Kollin med vikt mellan 20-35 kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35 kg lämnas på tunggodsterminal. Observera att hemkörning inte ingår i fraktpriset för Bring-paket.

Notera att varor inte kan avhämtas hos Dustin. Order hos Dustin kan inte heller dellevereras på din begäran. Bor du längs lantbrevbärarlinje kan du inte beställa varor med Bring-paket.

Om paket ska lösas ut får du via avisering information om var och när paketet ska lösas ut. Dustin står risken för varan tills varan är utlämnad till dig. Trots det, om du inte i tid hämtar eller tar emot paketet som hålls tillgänglig för dig, bär du risken för att varan försämras på grund av sin egen beskaffenhet efter att Dustin har gjort vad som ankommer på Dustin i fråga om avlämnandet.

Leverans kan endast ske inom Finland. Dustin har rätt att vägra leverera och inte acceptera beställningar på leveranser till vissa geografiska destinationer, om Dustin anser det är nödvändigt t ex på grund av särskilda bestämmelser som gäller för sådana destinationer. Ett sådant undantag kan vara t ex Åland.

Outlösta paket debiteras en avgift om f.n. 30€ (inklusive moms) för att täcka Dustins kostnader för frakt och administration. Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du returnera den i enlighet med dessa villkor.

Mer information om våra leveransvillkor finner du här

8. Ångerrätt

Vid köp av varor från Dustin har du som konsument enligt konsumentskyddslagen (38/1978) rätt att frånträda ett distansförsäljningsavtal genom att meddela Dustin detta med Dustins ångerblankett eller genom sända Dustin ett entydigt meddelande om detta. Du måste meddela att du frånträder köpet senast 14 dagar efter det att ett avtal om elektronisk leverans av digitalt innehåll ingicks eller, vid köpeavtal, senast 14 dagar efter det att varan eller det sista varupartiet togs emot eller, om det är fråga om regelbunden leverans av varor, senast 14 dagar efter det att det första varupartiet togs emot (ångerfristen).

Du har inte den ångerrätt som anges ovan, om:

  • elektronisk leverans av digitalt innehåll har påbörjats innan ångerfristen har löpt ut efter en sådan begäran eller ett sådant samtycke från din sida som avses i konsumentskyddslagens 15 §, och förutsatt att du har informerats om det att ångerrätt saknas i ett sådant fall
  • priset på en konsumtionsnyttighet beror på sådana fluktuationer på finansmarknaden som Dustin inte kan påverka och som kan uppstå under ångerfristen
  • avtalet gäller en vara som tillverkas eller ändras enligt konsumentens krav eller som ges en tydlig personlig prägel
  • avtalet gäller en vara som snabbt kan försämras eller föråldras eller som på grund av sin karaktär efter leverans blandas med andra föremål så att man inte kan skilja dem åt
  • förseglade varor som av hälsoskäl eller hygieniska skäl inte kan återsändas har öppnats eller
  • förseglade ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram har öppnats.

Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer).

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Dustin, företrädesvis via mitt konto/orderhistorik på Dustin’s webbsida och där skapa ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av returneringen av varan. Du kan också meddela Dustin om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Dustins ångerblankett till Dustin. Blanketten hittar du här: [link]. Blanketten skickas till Dustin på den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan. Du kan alternativt sända Dustin ett entydigt meddelande om att du frånträder köpet.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Dustin inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Dustin. Vid utnyttjande av ångerrätten, står du för kostnaden för retur.

Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Dustin inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades. Dustin har rätt att inte återbetala en summa som motsvarar de extra kostnader som beror på att du valt något annat leveranssätt än den fördelaktigaste standardleverans som Dustin erbjuder.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Dustin för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess art, egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Dustin home inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Dustin home.

Det belopp som du betalat för varan inklusive ursprunglig fraktkostnad återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Dustin home inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka. Återbetalning kan komma att göras på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper eller funktion. Du kan dock bli skyldig att ersätta Dustin home för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

9. Öppet köp

För varor ur Dustins ordinarie sortiment accepterar Dustin retur mot full återbetalning av det belopp som du betalat för varan i upp till 60 dagar efter fakturadatum. För att åberopa öppet köp får produkten inte vara öppnad, använd eller förstörd. Vid utnyttjande av öppet köp står du för kostnaden för retur.

10. Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper.

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Dustin. En reklamation kan dock alltid lämnas inom 2 månader efter det att du upptäckte felet.

En reklamation görs via mitt konto/orderhistorik på Dustins webbsida, där du skapar ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av varans returnering. Notera att erhållande av ett returnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras till Dustin. Ditt returnummer är giltigt under 14 dagar, under vilken tid produkten bör ha kommit Dustin tillhanda.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Dustin dig i enlighet med reglerna i konsumentskyddslagen (38/1978) genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader). Återbetalning sker så snart som möjligt och inte senare än inom 14 dagar från det att Dustin home tagit emot varan från dig och konstaterat att du haft rätt att reklamera ditt köp.

Dustin kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Dustins kostnader för returen.

11. Retur

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Varor som levererats på pall (LCD-TV, Plasma-TV och liknande) måste, om de returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du kostnaden för retur. Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för fraktkostnad. Vid utnyttjande av ångerrätt eller öppet köp du har ansvar för produkten till dess att den kommit Dustin tillhanda. Om varan på grund av din reklamation lämnas tillbaka till Dustin för granskning eller avhjälpande av fel, bär Dustin risken för varan tills den återlämnats till Dustin.

Vid retur med av Dustin utsänd adresslapp (som erhålls vid kontakt med Dustin avseende ångerrätt) står Dustin risken för varan från det att du lämnar den på posten.

Returer skickas till följande adress:
Dustin
P.O. Box 7760
FI-00002 HELSINKI

Mer information om retur finner du här

12. Transportskador

Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till Dustin på 030-623 85 01. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Dustin enligt ovan.

13. Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av Dustin direkt. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

Dustin lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

14. Ansvar för fel, försening eller skada

Dustins ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentskyddslagen (38/1978). Ytterligare rättigheter för dig som kund kan dock följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Om annat inte gäller under konsumentskyddslagens (38/1978) bestämmelserna från vilka man inte får avvika till skada för köparen. Dustin ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information eller programvara som finns tillgänglig på Dustins webbsida.

15. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, har Dustin rätt att hänvisa dig till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges på Dustins webbsida under fliken Kundservice/Vem kontaktar jag. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare och i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. Dustin kan inte tillhandahålla support på produkter.

16. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Dustins webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Dustin detta och att byta ditt lösenord.

Fullständiga villkor för konto på Dustin home:s webbsida framgår av Villkor för Dustinkonto.

17. Personuppgifter

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår av Dustins integritetspolicy.

18. Särskilda villkor för programvaror

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Dustins webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av programvara erhåller du som kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som medföljer/ingår i programvaran.

19. Immateriella rättigheter

Innehållet på Dustins webbsida ägs av Dustin eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Dustin.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Dustin.

20. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Dustins webbsida möjliggör för besökare att lämna Dustins webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Dustin och Dustin bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Dustin tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Dustin av aktuell webbsida.

21. Tvist

En eventuell tvist kan hänvisas till Finska Konsumenttvistenämnden . Dustin har som policy att följa Konsumenttvistenämnden’s rekommendationer.

Ytterligare information om Konsumenttvistenämnden hittar ni här: www.kuluttajariita.fi/sv/index.html

Ett yrkande mot en fysisk person prövas av den tingsrätt inom vars domkrets personen i fråga har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort. Ett yrkande som en konsument med stöd av konsumentskyddslagstiftningen framställer mot en näringsidkare kan även prövas av den tingsrätt inom vars domkrets konsumenten har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort.

Du har även möjlighet att använda dig av EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning; https://ec.europa.eu/consumers/odr.

22. Övrigt

Dustin kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Dustins kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Finland eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

Dustin förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel eller felaktigheter i angivna tekniska specifikationer , vilken i följd av felskrivning eller annat misstag på Dustins eller its leverantörer’s sida fått annat innehåll än åsyftat varit, där du insåg eller bort inse misstaget.

De uppgifter som lämnas på Dustins webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet eller om annat gäller under konsumentskyddslagens (38/1978) bestämmelserna från vilka man inte får avvika till skada för köparen.

Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Dustin förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal.

23. Kontakta oss

Dustin
Niittyrinne 7, 02270 Espoo
Huvudkontor: Augustendalsvägen 7
Dustin home:s kundtjänst telefon: 030-623 85 01
E-post: [email protected]
Organisationsnummer: 0935141-3
Mervärdesskattenummer: 0935141-3