Factory audit by Dustin

Mitä Dustinin tarkastama tehdas tarkoittaa?

Dustinin kestävän kehityksen strategia sisältää myös vastuullisten valmistustapojen noudattamisen. Kun valitsemme tavarantoimittajan valmistamaan omia merkkejämme, pyydämme heitä allekirjoittamaan tavarantoimittajien toimintaohjeen ja lähetämme tiimimme tarkastamaan, että tavarantoimittajien toimintaohjeessa asetetut ehdot täyttyvät. Toimintaohjeemme keskeisiä kohtia ovat ihmis- ja työoikeudet, terveys ja turvallisuus, asuin- ja asumisolosuhteet, ympäristönsuojelu ja lainsäädännön noudattaminen sekä eettiset liiketoimintakäytännöt. Tarkastuksella pystymme varmistamaan käytännössä, että kestävän kehityksen standardejamme noudatetaan. Lisäksi autamme toimittajia kehittämään kestävän kehityksen käytäntöjään jokaisella vierailullamme. Omat merkkituotteemme tuotetaan Dustinin tarkastamissa tehtaissa, jotka ovat läpikäyneet tarkastusprosessimme. Nämä tehtaat joko noudattavat tavarantoimittajien toimintaohjettamme tai kehittävät järjestelmällisesti toimintaansa pystyäkseen noudattamaan sitä.

inspektion

Mitä tarkastuksen aikana tapahtuu?

Dustinilla on joukko erikoistuneita tarkastajia, jotka matkustavat toimittajan tiloihin ja tarkistavat noin 200 kohtaa tavarantoimittajan toimintaohjeessa mainittujen asioiden perusteella. Tehtaan koosta ja tarkastajien lukumäärästä riippuen auditointi voi kestää 1–5 päivää. Tarkastuspäivän lopussa tehtaan johto ja Dustin-tiimi kokoontuvat keskustelemaan havainnoista. Kokouksessa tarkastajat käyvät läpi kaikki löydökset yksitellen ja esittävät löydöksistä keräämänsä todisteet. Täällä voit lukea lisää erilaisista löydöksistä ja niiden vakavuusasteista. Pitää huomata, että Dustin ei hyväksy tai hylkää tavarantoimittajaa tarkastuksen lopputuloksena, vaan pyrkii parantamaan tilannetta jatkuvasti.

inspektion

Mitä on jatkuva parantaminen?

Jatkuva parantaminen tarkoittaa, että emme keskity löydösten lukumäärään, vaan yhteistyöhön ja tehtaan johdon motivaatioon parantaa tehtaan toimintaolosuhteita. Vaikka esitämme tavarantoimittajillemme todella tiukat vaatimukset, pyrimme myös edistämään koko tehtaan kohentamista antamalla ohjeita keinoista kehittää osa-alueita, joissa on parantamisen varaa.

Mitä tapahtuu, kun tavarantoimittaja ei ole halukas tekemään yhteistyötä?

Valitettavasti emme pysty hallitsemaan tavarantoimittajan yhteistyöhalukkuutta ja motivaatiota korjaamaan tarkastuslöydökset. Näissä tapauksissa Dustin lopettaa yhteistyön kyseisen tavarantoimittajan kanssa.

Mitä tapahtuu tarkastuksen päätyttyä?

Tarkastuksen valmistuttua tavarantoimittajalla on kaksi viikkoa aikaa lähettää korjaussuunnitelma (CAP, Corrective Action Plan). Kun Dustin-tiimi hyväksyy CAP:n, tavarantoimittajalla on vakavuusasteen mukaan 48 tuntia tai 30, 60 tai 90 päivää aikaa lähettää todisteet löydöksen korjaamisesta. Kun kaikki löydökset on korjattu, koko tarkastus suljetaan. Koko prosessi kestää noin 120 päivää. Jos tarkastuksessa paljastuu kriittisiä löydöksiä, järjestämme yleensä seurantatarkastuksen vähintään 150 päivän kuluttua alkuperäisestä tarkastuksesta.