Myyntiehdot

Versio 2018:1, voimassa 1 marraskuu 2018 alkaen.
Kuluttajan ostaessa tuotteita tai palveluita Dustinilta kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia (38/1978).

1. Soveltaminen

Nämä Dustinin yleiset myyntiehdot kuluttaja-asiakkaille – Online ovat voimassa edellä mainitusta päivämäärästä alkaen. Ehdot korvaavat aikaisemmat samaa kohdetta koskevat Dustinin yleiset myyntiehdot. Muutettuja ehtoja ei kuitenkaan sovelleta jo tehtyihin kauppasopimuksiin. Yritysasiakkaiden kanssa tehtäviin kauppasopimuksiin sovelletaan Yleiset myyntiehdot – Dustin – Online -ehtoja.

2. Tuotetiedot

Dustinin tavanomaiseen tuotevalikoimaan kuuluvat sen verkkosivustolla mainitut tuotteet. Mikäli Dustinin verkkosivustolla esitetyt ehdot, tuotetiedot tai hinnat eroavat muissa julkaisuissa esitetyistä tiedoista, pätevät verkkosivuston tiedot.

Dustinin verkkosivustolla on kunkin tuotteen omalla sivulla yleistä tietoa tuotteesta, kuten sen ominaisuuksista sekä toimivuudesta. Lisätietoja löytyy tuotteen käyttöohjeista tai vaihtoehtoisesti kyseisen tuotteen valmistajalta. Digitaalisten ohjelmistojen osalta viittaamme tuotepakkaukseen, josta löytyy yksityiskohtaista tietoa niistä laitteista ja ohjelmistoista, joita digitaalisen sisällön käyttämiseen vaaditaan.

3. Hinnat ja kuljetuskustannukset

Voimassa olevat tuotteiden hinnat ovat nähtävillä Dustinin reaaliajassa olevalla verkkosivustolla. Hinnat ilmoitetaan euroissa ja niihin sisältyy arvonlisävero.

Dustinilla on oikeus muuttaa hintoja ilman ennakkoilmoitusta. Tällaisia hinnanmuutoksia ei kuitenkaan sovelleta jo tehtyihin kauppasopimuksiin. Dustinin ja asiakkaan välillä noudatetaan sovittuja hintoja, ellei erikseen sovita.

intoihin lisätään toimituskulut. Niiden suuruus lasketaan tilauksen yhteydessä, jolloin tiedossa ovat käytettävissä olevat toimitusvaihtoehdot hintoineen.

Lisätietoja toimituskuluista löydät täältä.

4. Maksuehdot

Olet asiakkaana tietoinen siitä ja hyväksyt sen, että osto Dustin Homen verkkosivuilta merkitsee maksuvelvollisuutta.

Maksu voidaan suorittaa korttimaksulla tai verkkopankin kautta. Voit myös valita laskun tai erämaksun. Klarna Bank AB (publ) hallinnoi kaikkia maksuja, ja vastaa lisäksi luottoluokituksista, ilmoituksista sekä maksusuoritusten vastaanottamisesta. Huomaa, että saatava siirtyy näissä tapauksissa Klarna Bank AB (publ):lle ja maksuvelvoitteesta vapauttava maksusuoritus voidaan suorittaa vain Klarna Bank AB (publ):n laskussa ilmoitetulle tilille. Jos valitset maksutavaksi laskun/erämaksun, Klarna saattaa suorittaa luottotarkistuksen.

Viivästyneistä maksuista peritään muistutusmaksu sekä viivästyskorko Klarna Bank AB (publ):n lasku- ja osamaksuehtojen mukaisesti.

Lisätietoja maksuehdoistamme löydät täältä.

5. Tilaus sekä tilausvahvistus

Ostamalla Dustinilta asiakas hyväksyy nämä yleiset myyntiehdot. Hyväksymällä ehdot asiakas sitoutuu noudattamaan niitä kokonaisuudessaan sekä hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn jäljempänä selostetun mukaisesti.

Dustin ei myy tuotteita oikeustoimikelvottomille eikä alle 18-vuotiaille.

Kun tilaus on tehty, asiakkaalle lähetetään “Kiitos tilauksestasi” -vastaanottovahvistus sähköpostitse. Tämä vastaanottovahvistus sisältää tietoa tilauksen sisällöstä. Siinä yhteydessä, kun tilaus lähetetään Dustinin varastosta, asiakas saa sähköpostitse tilausvahvistuksen ”Tilauksesi on matkalla.” Sitova sopimus syntyy, kun tilaus vahvistetaan asiakkaalle.

6. Muutokset

Asiakkaalla on oikeus muuttaa tilausta maksutta, kunnes paketti lähetetään Dustinilta eli tilausvahvistuksen vastaanottamiseen asti. Asiakas voi muuttaa tilausta soittamalla asiakaspalvelumme numeroon 030-623 85 01 tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen [email protected]. Tilauksen lähettämisen jälkeen tilausta ei voi enää muuttaa. On huomattava, että asiakkaan maksaessa tilauksen etukäteismaksulla, tilausta ei voi muuttaa maksun jälkeen.

7. Toimitus

Jos varastossa olevan tuotteen tilaus on vastaanotettu ennen klo 15:00 arkipäivänä, tilaus lähetetään yleensä samana päivänä.

Dustinin verkkokaupassa tuotteille mainittu 2-3 päivän toimitusaika tarkoittaa, että Dustin voi lähettää tuotteen kolmen päivän kuluessa tilauksesta. Jos tuotteen saatavuustiedoissa lukee [”tilaustuote”], tuotteen toimitusaika voi olla mainittua pidempi. Jos toimitus on myöhässä, Dustin lähettää asiakkaalle tästä viestin tämän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Samalla Dustin ilmoittaa uuden toimitusajan. Mikäli asiakas ei hyväksy ehdotettua uutta toimitusaikaa, hänellä on oikeus peruuttaa tilaus maksutta ottamalla yhteyttä Dustinin asiakaspalveluun, numeroon 030-623 85 01.

Jos lähetys painaa alle 20 kg, tilaus toimitetaan valittuun toimipisteeseen. Lähetykset, jotka painavat 20–30 kg toimitetaan Postiin tai kuljetusliikkeelle. Kuormalavat ja yli 35 kg painavat lähetykset toimitetaan raskaan rahdin terminaaliin. Huomautamme, että kotiintoimitus ei kuulu Bring-paketin hintaan.

On tärkeää huomata, että tuotetta ei voi noutaa suoraan Dustinilta. Dustin ei voi myöskään tehdä osatoimituksia, vaikka asiakas tätä pyytäisi. Jos asiakas asuu taajama-alueen ulkopuolella, tuotetta ei voi tilata kotiin toimitettavana postipakettina.

Mikäli paketti täytyy käydä lunastamassa, asiakkaalle lähetetään ilmoitus noutopaikasta ja -ajasta. Dustinilla on (vaaran)vastuu lähetyksen luovutushetkeen asti. Edellä mainitusta poiketen, asiakas on vastuussa siitä vahingosta joka aiheutuu tuotteen huononemisesta sen luontaisten ominaisuuksien vuoksi, jos asiakas ei ajoissa nouda tai vastaanota hänen saatavillaan ollutta tuotetta. Asiakkaan vastuun edellytyksenä on, että Dustin on täyttänyt luovutukseen liittyvät velvollisuutensa.

Dustin toimittaa tuotteita ainoastaan Suomeen. Dustin voi kieltäytyä toimittamasta ja olla hyväksymättä tilausta tiettyihin maantieteellisiin kohteisiin, jos Dustin katsoo tämän tarpeelliseksi esimerkiksi kyseisiin kohteisiin liittyvän erityssääntelyn vuoksi. Tällainen poikkeus voi olla esimerkiksi Ahvenanmaa.

Noutamatta jääneistä paketeista veloitetaan maksu, joka on tällä hetkellä 30 euroa (sis. alv). Maksu on tarkoitettu kattamaan Dustinille aiheutuneita kuljetus- ja hallinnollisia kustannuksia. On tärkeää huomata, että asiakkaan käyttäessä sopimuksenmukaista peruuttamisoikeuttaan, tuote on palautettava Dustinille näiden yleisten ehtojen mukaisesti.

Lisätietoa toimitusehdoistamme löydät täältä

8. Peruutusoikeus

Kun kuluttaja ostaa etämyyntinä tuotteita Dustinilta, kuluttajalla on kuluttajansuojalain (38/1978) mukaan oikeus peruuttaa etämyyntisopimus. Peruuttaminen tapahtuu luomalla Dustinille kysely viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tuotteen tai viimeisen tuote-erän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tuote-erän vastaanottamisesta.

Asiakkaalla ei ole edellä mainittua peruutusoikeutta, jos:

  • palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajansuojalain 15 §:ssä tarkoitetun pyynnön tai suostumuksen johdosta ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tapauksessa;
  • kulutushyödykkeen hinta riippuu rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin Dustin ei voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruutusaikana;
  • sopimus koskee tuotetta, joka valmistetaan tai jota muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi
  • sopimus koskee tuotetta, joka voi nopeasti pilaantua tai vanhentua taikka joka luonteensa vuoksi on sen toimittamisen jälkeen erottamattomasti sekoittunut muiden tavaroiden kanssa;
  • sinetöitynä toimitettu tuote, jota ei terveydellisistä tai hygieniasyistä voida palauttaa, on avattu; tai
  • sinetöitynä toimitettu ääni- tai kuvatallenne taikka tietokoneohjelma on avattu.

Sinetöinnillä tarkoitetaan tässä myös teknistä lukitsemista (esimerkiksi sarjanumero).

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on otettava yhteyttä Dustiniin Dustinin verkkosivustolla olevan tilini/tilaushistoria –toiminnon kautta. Siellä asiakas voi luoda palauttamista koskevan kyselyn. Tämä helpottaa palautettavan tuotteen tunnistamista ja palautusasian hallinnointia. Asiakas voi myös peruuttaa kaupan Dustinin peruuttamisilmoituksella. Se löytyy osoitteesta: www.dustin.fi/service/palautustiedot.

>Kun asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava vastaanottamansa tuote 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä Dustinille. Asiakas vastaa tällöin palautuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Dustin palauttaa asiakkaalle tuotteesta maksetut suoritukset, mukaan lukien alkuperäiset kuljetuskustannukset, 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta edellyttäen, että Dustin on saanut tuotteen takaisin tai asiakas on toimittanut kuitin tuotteen lähettämisestä takaisin. Dustin voi palauttaa suoritukset myös muulla kuin asiakkaan käyttämällä maksutavalla. Jos asiakas on valinnut edullisemman tavanomaisen toimitustavan sijaan kalliimman vaihtoehdon, on Dustinilla oikeus olla hyvittämättä asiakkaalle kalliimman ja edullisemman toimitustavan hintojen välistä erotusta.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa tuote siinä laajuudessa kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi. Asiakas voi kuitenkin joutua korvaamaan Dustinille tuotteen arvon alentumisen, jos sitä on käytetty tai käsitelty enemmän kuin olisi ollut tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi. Arvonalennus voi olla jopa tuotteen kauppahinnan suuruinen.

9. Avokauppa

Kun on kyse Dustinin tavanomaiseen tuotevalikoimaan kuuluvista tuotteista, asiakas saa palauttaa tuotteen 60 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Tällaisessa tilanteessa Dustin palauttaa asiakkaalle tuotteesta maksetun kauppahinnan täysimääräisesti. Voidakseen vedota avokauppaan, tuote ei saa olla avattu, käytetty tai tuhoutunut. Avokauppamahdollisuutta hyödyntäessään asiakas vastaa palautuskustannuksista.

10. Virheilmoitus

Asiakkaan on tuotteita vastaanottaessaan tutkittava ne huolellisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat virheettömiä, ne toimivat kuten niiden pitää ja niillä on kyseisille tuotteille tyypilliset ominaisuudet.

Jos asiakas haluaa vedota tilatun tuotteen virheellisyyteen, hänen on ilmoitettava virheestä Dustinille kohtuullisessa ajassa virheen havaittuaan tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi virheen.

Virheilmoitus tehdään Dustinille verkkosivustolla olevan tilini/tilaushistoria –toiminnon kautta. Siellä asiakkaan on luotava palauttamista koskeva asia palauttamisnumeron saamiseksi. Palautusnumeron tarkoituksena on helpottaa palautettavan tuotteen tunnistamista ja palautusasian hallinnointia. On tärkeää huomata, että palautusnumeron saaminen ei tarkoita, että Dustin olisi hyväksynyt virheilmoituksen. Virheilmoituksen tekemisen jälkeen asiakkaan on palautettava tuote Dustinille. Palautusnumero on voimassa 14 päivää, minkä ajan kuluessa tuote on toimitettava Dustinille.

Kun tuote on palautettu ja virheilmoitus on hyväksytty, Dustin oikaisee virheen asiakkaalle kuluttajasuojalain (38/1978) säännösten mukaisesti. Oikaisu tapahtuu korjaamalla tuotteen virhe, toimittamalla virheetön tuote tai palauttamalla asiakkaalle tuotteesta maksettu hinta (sisältäen mahdolliset lisäkustannukset). Hinnan palautus tehdään niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään 14 päivää sen jälkeen, kun Dustin on ottanut tuotteen sinulta vastaan ja todennut, että sinulla on oikeus tehdä virheilmoitus.

Dustin tarkistaa tai testaa palautetut tuotteet vertaamalla niitä asiakkaan toimittamaan kuvaukseen virheestä. Siksi virhe kannattaa kuvailla mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Jos tuote osoittautuu virheettömäksi, asiakkaalta peritään maksu aiheettomasta tutkimisesta sekä kuljetuksesta Dustinin palautuskustannusten kattamiseksi.

11. Palautukset

Palautettavat tuotteet (peruuttamisoikeuden hyödyntämisen, virheilmoituksen tekemisen tai avokaupan yhteydessä) täytyy lähettää niiden alkuperäispakkauksessa tai muussa tuotteelle soveltuvassa pakkauksessa. Lisäksi tavaroiden täytyy olla huolellisesti pakattuja käyttäen Postin hyväksymää ulkopakkausmateriaalia (esimerkiksi ruskeaa aaltopahvia). Kuormalavan päällä toimitetut tuotteet (LCD-TV, Plasma-TV ja vastaavat) täytyy palautettaessa kuormata lavalle kuljetusvahinkojen välttämiseksi. Asiakas vastaa mahdollisista huolimattomasta pakkaamisesta johtuvista kuljetusvahingoista.

Kun kyse on peruuttamisoikeuden käyttämisestä, avokaupasta sekä virheilmoituksen tekemisestä, asiakas maksaa palautuskustannukset. Jos virheilmoitus hyväksytään, kuljetuskustannukset korvataan asiakkaalle. Kun kyse on peruuttamisoikeuden käyttämisestä tai avokaupasta, asiakkaalla on vaaranvastuu tuotteesta siihen asti, kunnes se on saapunut perille Dustinille. Mikäli tuote lähetetään asiakkaan tekemän virheilmoituksen vuoksi Dustinille tutkimuksia varten tai virheen korjaamiseksi, Dustin on vaaranvastuussa tuotteesta siihen asti, kunnes se on palautettu Dustinille.

Silloin, kun tuote palautetaan Dustinille tämän toimittaman osoitelipukkeen avulla (sellaisen saa, kun avokauppaan liittyen ottaa yhteyttä Dustiniin), kantaa Dustin vaaranvastuun tuotteesta siitä alkaen, kun se on luovutettu postin kuljetettavaksi.

Lisätietoja palautuksista löydät täältä

12. Kuljetusvahingot

Asiakkaan on tärkeää varmistaa, että saapunut paketti on vastaanottohetkellä vahingoittumaton. Jos paketti on vahingoittunut, asiakkaan on pyydettävä tuotteen toimittajaa kirjaamaan huomautus luovutettaessa havaitusta vauriosta tai vaihtoehtoisesti asiakkaan on kieltäydyttävä vastaanottamasta pakettia siinä olevan vaurion vuoksi. Mahdollisesta kuljetusvahingosta on välittömästi ilmoitettava Dustinin asiakaspalveluun soittamalla numeroon 030-623 85 01. Jos asiakas havaitsee vahingon vasta paketin avaamisen jälkeen, on vahingosta ilmoitettava välittömästi Dustinille edellä mainitulla tavalla.

13. Takuu

Takuuajan pituus vaihtelee tuotteen mukaan. Takuuaika ilmoitetaan kunkin tuotteen tuotetiedoissa. Takuuasia käsitellään eri tavoin riippuen tuotteen lajista. Tietyissä tapauksissa takuuasian hoitaa tuotteen valmistaja tai sen valtuuttama huoltoliike. Toisissa tilanteissa takuuasian käsittelee Dustin itse. Jos asiakas on epävarma siitä, kuinka kyseisen tuotteen takuuasiat hoidetaan, Dustin antaa mielellään lisätietoja ennen tuotteen ostamista.

Valmistajan antaman takuun ohella Dustin ei anna muuta takuuta tuotteesta.

14. Vastuu virheestä, myöhästymisestä tai vahingosta

Dustinin vastuuta virheestä, viivästymisestä tai vahingosta (sekä suorasta että epäsuorasta vahingosta) rajoittavat nämä yleiset myyntiehdot sekä kuluttajansuojalaki (38/1978). Asiakkaalla voi olla myös muita oikeuksia tuotteen valmistajan loppuasiakkaalle myöntämän takuun myötä.

Jos kuluttajansuojalain pakottavista määräyksistä ei muuta johdu, Dustin ei missään olosuhteissa vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuten tuotannon menetyksestä tai saamatta jääneestä voitosta tai muusta vahingosta, joka on aiheutunut tietokoneen tai tiedon käyttämisen mahdottomuudesta tai vaikeudesta; taikka tietojen häviämisestä tai menetetystä voitosta, taikka joka liittyy Dustinin internet-sivuilla olevaan tietoon tai sitä kautta saatavissa oleviin tietokoneohjelmistoihin.

15. Tekninen tuki

Teknisen tuen ja käyttötuen osalta Dustinilla on oikeus ohjata asiakas suoraan kyseisen tuotteen valmistajan puoleen ja myös soveltuvin osin kolmannen osapuolen maksulliseen tukeen. Kyseisen valmistajan/osapuolen puhelinnumero on Dustinin verkkosivustolla kohdassa ”Asiakaspalvelu / Keneen otan yhteyttä”. Huomaattehan, että valmistajan tarjoama tuki ja vikailmoitus voi olla englanniksi ja että joissain tapauksissa tukea annetaan ainoastaan sähköpostitse tai verkkosivustoilla. Dustin ei pysty tarjoamaan tuotetukea.

16. Asiakastili

Dustinin verkkosivustolla olevien asiakastilien kirjautumistietoja (käyttäjätunnus ja salasana) täytyy käsitellä niin, etteivät tiedot paljastu henkilöille, joilla ei ole niihin luvallista pääsyä. Antamalla kirjautumistiedot jollekin toiselle henkilölle asiakas vahvistaa, että kyseisellä henkilöllä on oikeus tehdä tilauksia asiakkaan nimissä ja että asiakkaalla on velvollisuus maksaa nämä tilaukset. Jos asiakas epäilee, että jollakulla on luvaton pääsy asiakkaan kirjautumistietoihin, on asiakkaan ilmoitettava tästä välittömästi Dustinille. Lisäksi asiakkaan on välittömästi muutettava tilinsä salasana.

Dustinin internetsivun tiliä koskevat ehdot täydellisinä on määritelty Dustin-tilin ehdoissa.

17. Henkilötiedot

Dustinin tietosuojakäytäntö sisältää tietoja siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi.

18. Ohjelmistoja koskevat erityisehdot

Kaikki ohjelmistot, jotka voi hankkia Dustinin verkkosivuston kautta, ovat kyseisen valmistajan tekijänoikeuksien suojaamia. Ostaessaan ohjelmiston asiakas ei saa muuta oikeutta siihen kuin mitä erityisehdoissa tai lisenssisopimuksessa on määritetty.]

19. Immateriaalioikeudet

Dustinin verkkosivuston sisällön omistaa Dustin tai sen lisenssinantajat. Mainittuja tietoja suojaavat kilpailu- sekä teollisoikeuksia koskevat lait. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tavaramerkkejä, toiminimiä, tuotenimiä, kuvia ja grafiikkaa, mallioikeuksia, sivujen asettelua tms. ei saa kopioida eikä käyttää muullakaan tavalla ilman Dustinin kirjallista suostumusta.

Aineistoa saa tulostaa ja kopioida muulla tavalla omaan, yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Ilman Dustinin etukäteen antamaa kirjallista lupaa ei aineistoa tai sen osaa saa kopioida, tallentaa tai jäljentää muulla tavoin, käsitellä, muuttaa, välittää, luovuttaa tai muutoin hyödyntää tai hyväksikäyttää.

20. Linkit kolmannen osapuolen nettisivuille

Vierailijat voivat poistua Dustinin verkkosivustolta siellä olevien linkkien kautta. Dustin ei valvo omalle verkkosivustolleen linkitettyjä verkkosivustoja eikä Dustin vastaa näistä sivustoista tai niillä olevien linkkien sisällöstä. Dustin tarjoaa näitä linkkejä vain helpottaakseen verkkosivustojen löytämistä. Se, että Dustin tarjoaa kyseistä linkkiä, ei tarkoita, että Dustin hyväksyisi verkkosivuston.

21. Riitojen ratkaisu

Mahdollinen riita voidaan siirtää Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Dustinin käytäntönä on noudattaa Kuluttajariitalautakunnan suosituksia.

Kuluttajariitalautakunnasta löytyy lisätietoja osoitteesta: www.kuluttajariita.fi/fi

Luonnollista henkilöä vastaan nostettu kanne tutkitaan siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kyseisellä henkilöllä on kotipaikka tai tavallinen oleskelupaikka. Jos kuluttaja nostaa elinkeinonharjoittajaa vastaan kanteen kuluttajasuojalainsäädännön nojalla, myös kuluttajan kotipaikan tai tavallisen oleskelupaikan tuomioistuin voi tutkia kanteen.

Voit myös käyttää Euroopan komission riidanratkaisun verkkoportaalia: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

22. Muut ehdot

Dustin ei vastaa velvollisuutensa täyttämättä jättämisestä, jos se johtuu Dustinin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta olosuhteesta. Tällaisia ovat esimerkiksi sodat, sotaan verrattavissa olevat tapahtumat, mellakat ja muut levottomuudet, poikkeukselliset sääolosuhteet, häiriöt julkisissa yhteyksissä, yleinen tavaroiden puute, vienti- tai tuontirajoitteet, muutokset lakeihin tai viranomaismääräyksiin tai niiden tulkintoihin, viranomaistoimenpiteet, lakot, työsulut, saarrot tai muut työtaistelutoimenpiteet, tulipalot, räjähdykset tai muut onnettomuudet.

Dustin pidättää itsellään oikeuden muuttaa mitä tahansa tietoja, mukaan lukien rajoituksetta hintoja, teknisiä spesifikaatioita ja tuotetarjontaa ilmoittamatta siitä etukäteen. Tällaisia muutoksia ei sovelleta kuitenkaan jo sovittuihin kauppoihin.

iedot ja hinnat annetaan seuraavin varauksin: Dustin ei vastaa sellaista paino- ja kirjoitusvirheistä tai virheistä teknisissä tiedoissa, jotka Dustinin tai sen tavarantoimittajien kirjoitusvirheen tai muun erehdyksen vuoksi ovat johtaneet tiedon erilaiseen sisältöön kuin mitä oli tarkoitettua, ja minkä virheen asiakas havaitsi tai tämän olisi pitänyt havaita.

Dustinin verkkosivustolla olevat tiedot ovat käytettävyyttä, soveltuvuutta tai takuuta koskevia sitoumuksia vain siltä osin kuin tiedoissa nimenomaan näin mainitaan tai vain siltä osin kuin mitä kuluttajansuojalain (38/1978) sellaisissa määräyksissä säädetään, joista ei saa kuluttajan vahingoksi poiketa.

Jos toisin ei ole mainittu, tarjoukset ovat voimassa vain niin pitkään kuin tuotetta on varastossa. Dustin pidättää oikeuden muuttaa näitä yleisiä myyntiehtoja koska tahansa. Tällaisia muutoksia ei kuitenkaan sovelleta jo tehtyihin kauppasopimuksiin.

23. Yhteystiedot

Dustin
Niittyrinne 7, 02270 Espoo
Sähköposti: [email protected]

Y-tunnus: 0935141-3
ALV-tunnus: SE556666101201

Dustin home kontrolloi/testaa lähetetyt tavarat antamasi vikakuvauksen mukaisesti, minkä takia on tärkeää, että kuvaat vikaa mahdollisímman tarkasti. Jos tuotteesta ei löydetä vikaa, veloitetaan tarkastusmaksu ja rahtikulut, jotta Dustin home voi kattaa palautuksesta aiheutuneet kulut.